Behandlingar

Medicinsk fotvår cirka 60 minuter500 kr
Vårtbehandling cirka 30 minuter
Även barn över 8 år
350 kr
Underben- och fotmassage cirka 30 minuter300 kr